Soutěž probíhala ve dvou kolech, anonymně a byla otevřená účastníkům z celého světa. Své návrhy odevzdalo 76 týmů z 23 zemí, což představuje práci nejméně 400 architektů, urbanistů, inženýrů a dalších odborníků.

The competition had two rounds, was anonymous and open to the particpiants from any country in the world. 76 teams from 23 countries submitted their designs, which represent the work of at least 400 architects, urbanists, engineers and other professionals.