Křest katalogu se přesouvá na / Book Launch Moved To 26. 10. 2017, 17.00

posted in: Uncategorized | 0

Z důvodu kolize akcí se křest katalogu přesouvá na 26. 10. 2017, od 17.00. Pořád platí srdečné pozvání – těšíme se na shledání nad novým katalogem obsahujícím všechny soutěžní návrhy, rozhovory s porotci a příběhem původní budovy KCP!

Děkujeme za trpělivost a pochopení.

 

Because of colliding events, the launch of the catalogue is moved to 26. 10. 2017, from 17.00. The cordial invite is still in place – we are looking forward to see you and present you a new catalogue including all the competition proposals, interviews with the jurors and story of the existing KCP building.

Thank you for your patience and understanding.